I den omfattande versionen av Lantbruksräkningen 2020 ställs frågor om arbetsmängden inom jordbruk och trädgårdsodling, annan företags- och förvärvsverksamhet, lagring och hantering av gödsel, antal djurplatser samt energiförbrukningen på gårdarna 2020.

Det tar ungefär en halvtimme att svara på den omfattande webbförfrågan.

Svarsprocenten på webben ligger nu över fyrtio procent. I Finland finns sammanlagt cirka 46 000 jordbruks- och trädgårdsföretag.

Gårdarnas svarsaktivitet påverkar direkt resultatens tillförlitlighet, eftersom de uppgifter som efterfrågas av odlarna inte fås någon annanstans ifrån. Det är inte möjligt att identifiera en enskild gårds svar i resultaten som publiceras om lantbruksräkningen. Odlaren har också möjlighet att i tjänsten suomi.fi ge en annan person fullmakt att svara för sin räkning.

Logga in i förfrågan>>

Ladda ner svarsanvisningarna (pdf)