Har du frågor om webbförfrågan eller telefonintervjun?

Naturresursinstitutet genomför datainsamlingen i samarbete med Kantar TNS Oy.

Ta del av svarsanvisningarna för förfrågan

Om du har frågor om hur du ska besvara förfrågan kan du ringa Kantars avgiftsfria servicenummer 0800 177899, mån–fre, kl. 8–16.

Om du har frågor om innehållet i lantbruksräkningen kan du skicka e-post på maatalouslaskenta@luke.fi

Telefonintervjuerna för lantbruksräkningen pågår från 15 januari till 30 april 2021. Naturresursinstitutet genomför telefonintervjuerna för datainsamlingen i samarbete med Kantar TNS Oy.

Intervjuaren ringer från nummer 040 923 5620.

Har du frågor om projektet Lantbruksräkningen 2020?

Jaana Kyyrä
Projektledare
jaana.kyyra@luke.fi | 029 532 6796

Pasi Mattila
Datainnehållsansvarig
pasi.mattila@luke.fi029 532 6799

Miro Järnefelt
Kommunikation
miro.jarnefelt@luke.fi | 029 532 2017

Esa Katajamäki
Chef, bioekonomistatistik
esa.katajamaki@luke.fi029 532 6791