Lantbruksräkning – indikator på lantbrukets förnyelse

Lantbruksräkningen 2020 är en statistisk undersökning som utreder det finländska jordbrukets struktur samt arbetskraften och företagsverksamheten inom detta. Över hälften av de nödvändiga uppgifterna erhålls från registerkällor och återstoden samlas genom en statistikförfrågan in från alla odlare i Finland.

Uppgifterna samlas in våren 2021 och de slutliga resultaten publiceras i början av 2022.

Lantbruksräkningen är en global statistisk undersökning. Undersökningen görs vart tionde år och i Finland genomförs den av Naturresursinstitutet, som är en av de fyra statistikmyndigheterna i Finland. Lantbruksräkning har gjorts i Finland i över hundra år. Resultaten av undersökningen ger viktig information till odlare, beslutsfattare, forskare och alla som är intresserade av jordbruk.