De slutliga resultaten av lantbruksräkningen publiceras våren 2022

Resultaten av lantbruksräkningen publiceras i flera omgångar i form av preliminära uppgifter hösten 2021. De slutliga resultaten publiceras våren 2022.

Detaljerad information om publikationsschemat finns i Naturresursinstitutets kalendarium för livsmedels- och naturresursstatistik.

Stor nytta av tillförlitlig statistik

Resultaten om arbetskraften inom jordbruket och trädgårdsodlingen samt om den övriga företagsverksamheten inom jordbruket och trädgårdsodlingen utgör en tidsserie från och med år 2000. Statistiken om arbetskraften inom jordbruket och trädgårdsodlingen utnyttjas i stor omfattning även i annan statistik. Det jämförbara materialet möjliggör även jämförelse mellan olika länder. Statistiken över jordbrukets struktur är också en viktig informationskälla vid sammanställning av nationalräkenskaperna.

Prenumerera på statistik

Statistiken över jordbrukets struktur och all livsmedels- och naturresursstatistik som Naturresursinstitutet framställer finns i en statistikportal.

Du kan prenumerera på statistiska publikationer i förväg och få dem till din e-post samma morgon som de publiceras.