Det tar tio minuter att svara på grundförfrågan

Lantbruksräkningen 2020 är en statistikundersökning som alla jordbruks- och trädgårdsföretag i Finland deltar i. Två tredjedelar av alla svarspersoner svarar på en kortfattad grundläggande förfrågan och en tredjedel på en mera omfattande förfrågan. De som ska svara på den omfattande förfrågan får en inbjudan per brev i januari. Du kan även snabbt svara på förfrågan mobilt Det tar endast cirka tio minuter att fylla i grundförfrågan. Förfrågan innehåller endast några frågor …

Statistikförfrågan Lantbruksräkningen 2020 har öppnats

Statistikförfrågan Lantbruksräkningen 2020 öppnades den 1 december. Odlarna kan logga in sig i enkäten på webbplatsen lantbruksrakning.fi. Statistikinsamlingen som genomförs vart tionde år besvaras av samtliga jordbruks- och trädgårdsföretag i Finland, som enligt uppgift är 46 000 då räkningen inleds. Inbjudningar skickas ut som två massutskick Odlarna får inbjudningar till statistikförfrågan i två omgångar. I december får grisgårdar och gårdarna i den mer kortfattade, grundläggande förfrågan sin inbjudan. I januari skickas …