Från tusentals odlare inväntas ännu svar på lantbruksräkningen

Datainsamlingen i den globala statistiska undersökningen Lantbruksräkningen 2020 är nu på slutrakan i Finland. I Naturresursinstitutets statistiska undersökning har det hittills inkommit nästan 40 000 svar, vilket omfattar 87 procent av alla jordbruks- och trädgårdsföretag i Finland. Målet är ställt på nästan hundra procent. Utifrån uppgifter som inhämtas från registerkällor och med en förfrågan sammanställs unikt datamaterial som omfattar alla gårdar i Finland. Uppgifterna som erhålls genom lantbruksräkningen förbättrar också Finlands förhandlingsposition …