Ännu hinner du svara på webben

Telefonintervjuerna med de jordbruks- och trädgårdsföretag som ännu inte har svarat på Lantbruksräkningen 2020 inleds måndagen 22 februari 2021. Jordbruks- och trädgårdsföretagen kan lämna sina svar på webben tills telefonintervjuaren ringer. Datainsamlingen för Lantbruksräkningen pågår till 30 april 2021. Det är enklast att svara på förfrågan på webben. Logga in i förfrågan>> Läs svarsanvisningarna för omfattande förfrågan>> Ta del av Vanliga frågor>>