Arbetskraftens produktivitet och förnybara energiformer

Resultaten av Lantbruksräkningen 2020 ger viktig information om mängden arbete vid jordbruks- och trädgårdsföretag. Statistiken som publiceras över resultaten av Lantbruksräkningen ger även information om användningen av förnybara energiformer på gårdarna. Resultaten ger även viktig bakgrundsinformation om försörjningsberedskapen och livsmedelsförsörjningen. Resultat av statistikundersökningen publiceras först som preliminär statistik i slutet av 2021 och i den slutgiltiga statistiken i början av 2022. Lantbruksräkningen en del av datainsamlingen under hösten Under hösten …

Webbplatsen lantbruksrakning.fi har öppnat

Naturresursinstitutet lanserade kampanjwebbplatsen lantbruksrakning.fi den 3 november. Webbplatsen innehåller ett faktapaket om statistikundersökningen Lantbruksräkningen 2020 som kartlägger strukturen, arbetskraften, företagsverksamheten och energiförbrukningen inom det finländska lantbruket. Över hälften av de uppgifter som behövs för undersökningen erhålls från olika register. Resten samlas in med en statistikförfrågan från samtliga jordbruks- och trädgårdsföretag i Finland, som enligt uppgift är 46 000 då räkningen inledes. Statistikförfrågan öppnar på webbplatsen 1 december Statistikförfrågan Lantbruksräkningen 2020 öppnar på webbplatsen …

Lantbruksräkningen 2020 genomlyser lantbruket i Finland

Statistikförfrågan som genomförs vart tionde år bland samtliga jordbruks- och trädgårdsföretag i Finland. Genom enkäten inhämtas endast de uppgifter om gårdarna som inte fås från andra källor. Över hälften av de uppgifter som behövs för Lantbruksräkningen 2020 erhålls från olika register. Lantbruksräkningen 2020 görs via webben från och med december. Statistikinsamlingen som görs vart tionde år omfattar samtliga jordbruks- och trädgårdsföretag i Finland, som enligt uppgift är 46 000 då räkningen inleds. …