Resultaten av Lantbruksräkningen 2020 ger viktig information om mängden arbete vid jordbruks- och trädgårdsföretag. Statistiken som publiceras över resultaten av Lantbruksräkningen ger även information om användningen av förnybara energiformer på gårdarna. Resultaten ger även viktig bakgrundsinformation om försörjningsberedskapen och livsmedelsförsörjningen. Resultat av statistikundersökningen publiceras först som preliminär statistik i slutet av 2021 och i den slutgiltiga statistiken i början av 2022.

Lantbruksräkningen en del av datainsamlingen under hösten

Under hösten samlas data in av Naturresursinstitutets statistiktjänster. För att minska svarsbelastningen på odlare kombinerades frågor om antalet svin med lantbruksräkningen och vi kunde lämna bort den separata förfrågan till svingårdar. I den omfattande förfrågan inom lantbruksräkningen ställs även andra frågor om husdjursproduktionen, såsom frågor om djurplatstyper och gödselhantering.

Majoriteten av gårdarna svarar på en kort basförfrågan

Då lantbruksräkningen inleds öppnas webbförfrågan för alla deltagare. De första inbjudningarna per brev skickas i slutet av november till svingårdar och de gårdar som besvarar den korta basförfrågan. Det tar endast cirka tio minuter att fylla i basförfrågan. Förfrågan innehåller endast några frågor om personen som bär ansvaret för skötseln av gården, inledningen av skötseln av gården, gårdens bevattnade åkerareal och eventuell avtalsåker.

I Finland är den areal som bevattnas inte stor, men även i finländska förhållanden är bevattning viktigt för vissa grödor. I många länder i Europa kan det finnas en stor oro över tillräcklig tillgång på vatten. Även hos oss blir extrema väderförhållanden vanligare och det kan även i framtiden finnas ett större behov av bevattning än idag.

Frågan om avtalsåkerareal utgår från ett nationellt behov. Man känner till att fenomenet existerar, men det saknas en uppfattning om dess storlek. Nu utreder vi fenomenets omfattning för första gången, säger projektchef Jaana Kyyrä.

Gårdarnas svarsaktivitet påverkar direkt resultatens tillförlitlighet, eftersom de uppgifter som efterfrågas av odlarna inte fås någon annanstans ifrån. Det är inte möjligt att identifiera en enskild gårds svar i resultaten som publiceras om lantbruksräkningen.

Vadå lantbruksräkning?

Lantbruksräkning är en global statistisk undersökning som utförs vart tionde år. I Finland utfördes den första lantbruksräkningen 1910. De samordnande organen för lantbruksräkningen inom EU och globalt är unionens statistikmyndighet Eurostat respektive FAO. Lantbruksräkningen genomförs i Finland av Naturresursinstitutet. Lantbruksräkningen 2020 genomförs i samarbete med Kantar TNS Oy.