Lantbruksräkningen är nu halvvägs

Hälften av jordbruks- och trädgårdsföretagen i Finland har svarat på statistikförfrågan Lantbruksräkningen 2020. Genom förfrågan samlas in data om alla gårdar. Odlarnas svarsaktivitet har en direkt inverkan på resultatens tillförlitlighet. Webbförfrågan Lantbruksräkningen 2020 lanserades för alla jordbruks- och trädgårdsföretag i Finland i början av december 2020. Svarstiden på webben pågår till mitten av februari 2021. Endast odlarna kan ge de uppgifter som efterfrågas Undersökningen utreder strukturen, arbetskraften och företagsverksamheten samt energiförbrukningen inom …

Läs svarsanvisningarna för omfattande förfrågan

I den omfattande versionen av Lantbruksräkningen 2020 ställs frågor om arbetsmängden inom jordbruk och trädgårdsodling, annan företags- och förvärvsverksamhet, lagring och hantering av gödsel, antal djurplatser samt energiförbrukningen på gårdarna 2020. Det tar ungefär en halvtimme att svara på den omfattande webbförfrågan. Svarsprocenten på webben ligger nu över fyrtio procent. I Finland finns sammanlagt cirka 46 000 jordbruks- och trädgårdsföretag. Gårdarnas svarsaktivitet påverkar direkt resultatens tillförlitlighet, eftersom de uppgifter som efterfrågas …