Naturresursinstitutet lanserade kampanjwebbplatsen lantbruksrakning.fi den 3 november.

Webbplatsen innehåller ett faktapaket om statistikundersökningen Lantbruksräkningen 2020 som kartlägger strukturen, arbetskraften, företagsverksamheten och energiförbrukningen inom det finländska lantbruket.

Över hälften av de uppgifter som behövs för undersökningen erhålls från olika register. Resten samlas in med en statistikförfrågan från samtliga jordbruks- och trädgårdsföretag i Finland, som enligt uppgift är 46 000 då räkningen inledes.

Statistikförfrågan öppnar på webbplatsen 1 december

Statistikförfrågan Lantbruksräkningen 2020 öppnar på webbplatsen tisdagen 1 december 2020.

Inloggning i förfrågan sker med bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.

Odlaren kan även auktorisera en annan person att fylla i webbförfrågan genom att ge en fullmakt i tjänsten suomi.fi, som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Webbförfrågan är öppen för alla svarslämnare 1 december 2020–15 februari 2021.

Följ med hur lantbruksräkningen framskrider

På webbplatsen kan man medan webbförfrågan pågår följa med både den totala och den regionala svarsaktiviteten från och med 1 december 2020.

Odlarnas svarsaktivitet har en direkt inverkan på resultatens tillförlitlighet.

Resultaten av lantbruksräkningen publiceras i flera omgångar i form av preliminära uppgifter hösten 2021.

De slutliga resultaten publiceras våren 2022.