Från tusentals odlare inväntas ännu svar på lantbruksräkningen

Datainsamlingen i den globala statistiska undersökningen Lantbruksräkningen 2020 är nu på slutrakan i Finland. I Naturresursinstitutets statistiska undersökning har det hittills inkommit nästan 40 000 svar, vilket omfattar 87 procent av alla jordbruks- och trädgårdsföretag i Finland. Målet är ställt på nästan hundra procent. Utifrån uppgifter som inhämtas från registerkällor och med en förfrågan sammanställs unikt datamaterial som omfattar alla gårdar i Finland. Uppgifterna som erhålls genom lantbruksräkningen förbättrar också Finlands förhandlingsposition …

Ännu hinner du svara på webben

Telefonintervjuerna med de jordbruks- och trädgårdsföretag som ännu inte har svarat på Lantbruksräkningen 2020 inleds måndagen 22 februari 2021. Jordbruks- och trädgårdsföretagen kan lämna sina svar på webben tills telefonintervjuaren ringer. Datainsamlingen för Lantbruksräkningen pågår till 30 april 2021. Det är enklast att svara på förfrågan på webben. Logga in i förfrågan>> Läs svarsanvisningarna för omfattande förfrågan>> Ta del av Vanliga frågor>>

Lantbruksräkningen är nu halvvägs

Hälften av jordbruks- och trädgårdsföretagen i Finland har svarat på statistikförfrågan Lantbruksräkningen 2020. Genom förfrågan samlas in data om alla gårdar. Odlarnas svarsaktivitet har en direkt inverkan på resultatens tillförlitlighet. Webbförfrågan Lantbruksräkningen 2020 lanserades för alla jordbruks- och trädgårdsföretag i Finland i början av december 2020. Svarstiden på webben pågår till mitten av februari 2021. Endast odlarna kan ge de uppgifter som efterfrågas Undersökningen utreder strukturen, arbetskraften och företagsverksamheten samt energiförbrukningen inom …

Läs svarsanvisningarna för omfattande förfrågan

I den omfattande versionen av Lantbruksräkningen 2020 ställs frågor om arbetsmängden inom jordbruk och trädgårdsodling, annan företags- och förvärvsverksamhet, lagring och hantering av gödsel, antal djurplatser samt energiförbrukningen på gårdarna 2020. Det tar ungefär en halvtimme att svara på den omfattande webbförfrågan. Svarsprocenten på webben ligger nu över fyrtio procent. I Finland finns sammanlagt cirka 46 000 jordbruks- och trädgårdsföretag. Gårdarnas svarsaktivitet påverkar direkt resultatens tillförlitlighet, eftersom de uppgifter som efterfrågas …

Det tar tio minuter att svara på grundförfrågan

Lantbruksräkningen 2020 är en statistikundersökning som alla jordbruks- och trädgårdsföretag i Finland deltar i. Två tredjedelar av alla svarspersoner svarar på en kortfattad grundläggande förfrågan och en tredjedel på en mera omfattande förfrågan. De som ska svara på den omfattande förfrågan får en inbjudan per brev i januari. Du kan även snabbt svara på förfrågan mobilt Det tar endast cirka tio minuter att fylla i grundförfrågan. Förfrågan innehåller endast några frågor …

Statistikförfrågan Lantbruksräkningen 2020 har öppnats

Statistikförfrågan Lantbruksräkningen 2020 öppnades den 1 december. Odlarna kan logga in sig i enkäten på webbplatsen lantbruksrakning.fi. Statistikinsamlingen som genomförs vart tionde år besvaras av samtliga jordbruks- och trädgårdsföretag i Finland, som enligt uppgift är 46 000 då räkningen inleds. Inbjudningar skickas ut som två massutskick Odlarna får inbjudningar till statistikförfrågan i två omgångar. I december får grisgårdar och gårdarna i den mer kortfattade, grundläggande förfrågan sin inbjudan. I januari skickas …

Arbetskraftens produktivitet och förnybara energiformer

Resultaten av Lantbruksräkningen 2020 ger viktig information om mängden arbete vid jordbruks- och trädgårdsföretag. Statistiken som publiceras över resultaten av Lantbruksräkningen ger även information om användningen av förnybara energiformer på gårdarna. Resultaten ger även viktig bakgrundsinformation om försörjningsberedskapen och livsmedelsförsörjningen. Resultat av statistikundersökningen publiceras först som preliminär statistik i slutet av 2021 och i den slutgiltiga statistiken i början av 2022. Lantbruksräkningen en del av datainsamlingen under hösten Under hösten …

Webbplatsen lantbruksrakning.fi har öppnat

Naturresursinstitutet lanserade kampanjwebbplatsen lantbruksrakning.fi den 3 november. Webbplatsen innehåller ett faktapaket om statistikundersökningen Lantbruksräkningen 2020 som kartlägger strukturen, arbetskraften, företagsverksamheten och energiförbrukningen inom det finländska lantbruket. Över hälften av de uppgifter som behövs för undersökningen erhålls från olika register. Resten samlas in med en statistikförfrågan från samtliga jordbruks- och trädgårdsföretag i Finland, som enligt uppgift är 46 000 då räkningen inledes. Statistikförfrågan öppnar på webbplatsen 1 december Statistikförfrågan Lantbruksräkningen 2020 öppnar på webbplatsen …

Lantbruksräkningen 2020 genomlyser lantbruket i Finland

Statistikförfrågan som genomförs vart tionde år bland samtliga jordbruks- och trädgårdsföretag i Finland. Genom enkäten inhämtas endast de uppgifter om gårdarna som inte fås från andra källor. Över hälften av de uppgifter som behövs för Lantbruksräkningen 2020 erhålls från olika register. Lantbruksräkningen 2020 görs via webben från och med december. Statistikinsamlingen som görs vart tionde år omfattar samtliga jordbruks- och trädgårdsföretag i Finland, som enligt uppgift är 46 000 då räkningen inleds. …