I detta tillgänglighetsutlåtande finns en redogörelse för hur lagen om tillhandahållande av digitala tjänster iakttas i Naturresursinstitutets nättjänst lantbruksrakning.fi, vilka brister det finns i webbplatsens tillgänglighet och hur du kan ge oss respons om tillgänglighetsproblem.

Naturresursinstitutet administrerar nättjänsten. Vi vill att så många användare som möjligt ska kunna använda våra digitala tjänster. Vi beaktar tillgängligheten vid utveckling av digitala tjänster.

Har du tänkt svara på statistikförfrågan Lantbruksräkningen 2020? Ta del av tillgänglighetsutlåtandet för datainsamlingsaplikationen.

Hur tillgänglig är nättjänsten?

Denna nättjänst uppfyller endast delvis tillgänglighetskriterierna på nivå A och AA (WCAG-riktlinjerna 2.1) som krävs enligt lag. Det finns brister i tillgängligheten i nättjänsten och dessa beskrivs detaljerat nedan. Lantbruksrakning.fi är en separat kampanjwebbplats på webbplatsen luke.fi. Dess tillgänglighet har granskats av Naturresursinstitutet i samarbete med webbplatsleverantören.

Tillgängligheten av webbtjänsterna på luke.fi har utvecklats utifrån tillgänglighetsanalysen. Vi har förbättrat tillgängligheten på webbplatsen speciellt användare med funktionshinder, i synnerhet avseende navigering med tangentbordet.

Utan avsevärda ändringsarbeten är det inte möjligt att göra alla funktioner på den nuvarande webbplatsen förenliga med tillgänglighetskraven innan övergångstiden går ut 23.9.2020. Naturresursinstitutet arbetar med att ta fram en ny webbplats där uppdagade brister i tillgängligheten har åtgärdats. Fram till lanseringen av vår nya webbplats tillämpar vi undantaget om oproportionell börda enligt artikel 5 i tillgänglighetsdirektivet.

Naturresursinstitutet kommer att lansera sin nya webbplats, inklusive de separata webbsidorna på luke.fi, under 2021.

Bristande tillgänglighet i funktioner på den separata webbsidan

  • Infograferna på förstasidan kan inte till alla delar användas med tangentbordet
  • Vid navigering med tangentbordet är fokus inte synligt i nedräkningen på förstasidan
  • Vid navigering med tangentbordet är fokus inte synligt i graferna om svarsaktiviteten på förstasidan, men det går att förflytta sig till inloggningssidan med hjälp av enbart tangentbord
  • På webbsidan finns element som inte helt uppfyller kraven på kontrast
  • Bilderna på webbplatsen saknar alternativtexter

Om du upptäcker problem med tillgängligheten i nättjänsten, vänligen meddela oss. Vi välkomnar all slags respons. Skicka din respons om tillgängligheten per e-post på kirjaamo@luke.fi. Vi svarar på din respons inom 14 dagar.

Om du har problem med att använda Lantbruksräkningen 2020 kan du skicka dina frågor till maatalouslaskenta@luke.fi. Under webbförfrågningen för lantbruksräkningen hjälper Naturresursinstitutet vid behov uppgiftslämnarna att lämna uppgifter på ett alternativt sätt.

Övervakning av tillgängligheten

Om du inte är nöjd med det svar du har fått kan du lämna in en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbplatsen finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer (växel) 0295 016 000

Lag om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019)
Webbplatsen Tillgänglighetskrav

Detta utlåtande upprättades 27.10.2020.