I detta tillgänglighetsutlåtande finns en redogörelse för hur lagen om tillhandahållande av digitala tjänster iakttas i Naturresursinstitutets datainsamlingsapplikation för Lantbruksräkningen 2020, vilka brister det finns i applikationens tillgänglighet och hur du kan ge oss respons om tillgänglighetsproblem.

Naturresursinstitutet ansvarar för denna datainsamlingsapplikation. Vi vill att så många användare som möjligt ska kunna använda våra digitala tjänster. Vi beaktar tillgängligheten vid utveckling av digitala tjänster. Arbete med att utveckla datainsamlingsapplikationerna har inletts vid Naturresursinstitutet.

Hur tillgänglig är datainsamlingsapplikationen?

Denna datainsamlingsapplikation uppfyller endast delvis tillgänglighetskriterierna på nivå A och AA (WCAG-riktlinjerna 2.1) som krävs enligt lag. Det finns brister i tillgängligheten i applikationen och dessa beskrivs detaljerat nedan.

Datainsamlingsapplikationens tillgänglighet har granskats av Naturresursinstitutet i samarbete med den tekniska leverantören av tjänsten.

Datainsamlingsapplikationen är inte tillgänglig till alla delar och den har följande brister i tillgängligheten:

  • det finns element med för litet kontrastvärde i applikationen
  • fokus urskiljs inte tillräckligt i alla menyer vid användning med enbart tangentbord
  • i applikationen finns det vissa bilder som för närvarande saknar textalternativ
  • det är möjligt att svara på enkäten med enbart tangentbord: man kan röra sig mellan frågesidorna genom att trycka på mellanslag
  • i frågor med svarsalternativ går applikationen till följande fråga genast efter att alternativ har valts
  • för en del frågor finns en separat sida med anvisningar som inte är tillgänglig i alla webbläsare med enbart tangentbord
  • applikationen har brister som kan försämra funktionen hos skärmläsarprogram.

Ge oss respons om applikationens tillgänglighet

Om du upptäcker problem med tillgängligheten i datainsamlingsapplikationen, vänligen meddela oss. Vi välkomnar all slags respons. Skicka din respons om tillgängligheten per e-post på maatalouslaskenta@luke.fi. Vi svarar på din respons inom 14 dagar.

Du kan ta kontakt per e-post på maatalouslaskenta@luke.fi även vid frågor som gäller problem med att använda applikationen. Under datainsamlingen för Lantbruksräkningen 2020 hjälper Naturresursinstitutet vid behov uppgiftslämnarna att lämna uppgifter på ett alternativt sätt.

Övervakning av tillgängligheten

Om du inte är nöjd med det svar du har fått kan du lämna in en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbplatsen finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer (växel) 0295 016 000

Lag om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019)
Webbplatsen Tillgänglighetskrav

Detta utlåtande upprättades 25.11.2020.