Du har loggats ut ur programmet automatiskt och din session har gått ut.

Resultaten av lantbruksräkningen publiceras i flera omgångar i form av preliminära uppgifter hösten 2021. De slutliga resultaten publiceras våren 2022.

Detaljerad information finns i Naturresursinstitutets statistikkalendarium.

Stor nytta av tillförlitlig statistik

Resultaten om arbetskraften inom jordbruket och trädgårdsodlingen samt om den övriga företagsverksamheten inom jordbruket och trädgårdsodlingen utgör en tidsserie från och med år 2000. Statistiken om arbetskraften inom jordbruket och trädgårdsodlingen utnyttjas i stor omfattning även i annan statistik. Det jämförbara materialet möjliggör även jämförelse mellan olika länder.

Prenumerera på statistiska publikationer om Lantbruksräkningen 2020 till din e-post

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.