Är du jordbruks- eller trädgårdsföretagare?

Lantbruksräkningen 2020 är en statistik undersökning som riktar sig till alla jordbruks- och trädgårdsföretag i Finland. Alla jordbruksföretagare får en inbjudan till webbförfrågan per post. Svarspersonerna i den mer kortfattade, grundläggande förfrågan får inbjudan per brev i början av december 2020 och svarspersonerna i den omfattande förfrågan i början av januari 2021.

Lantbruksräkningen 2020 har nu nått fram till telefonintervjuerna. De jordbruks- och trädgårdsföretag som ännu inte har lämnat sina svar kan göra det på webben tills telefonintervjuaren ringer.

Det går enklast att svara på webben.

Svara på förfrågan

Du kan också ge en annan person fullmakt att svara för dig

Du ska identifiera dig i förfrågan med bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. Du har också möjlighet att i tjänsten suomi.fi ge en annan person fullmakt att svara för dig.

Har du frågor om webbförfrågan?

Se kontaktuppgifter eller ta del av avsnittet vanliga frågor.