Statistikförfrågan Lantbruksräkningen 2020 öppnades den 1 december. Odlarna kan logga in sig i enkäten på webbplatsen lantbruksrakning.fi. Statistikinsamlingen som genomförs vart tionde år besvaras av samtliga jordbruks- och trädgårdsföretag i Finland, som enligt uppgift är 46 000 då räkningen inleds.

Inbjudningar skickas ut som två massutskick

Odlarna får inbjudningar till statistikförfrågan i två omgångar. I december får grisgårdar och gårdarna i den mer kortfattade, grundläggande förfrågan sin inbjudan. I januari skickas inbjudningar till den omfattande förfrågan som besvaras av cirka en tredjedel av alla gårdar. På den omfattande förfrågan svarar huvudsakligen djurhållande gårdar.

Statistikförfrågan blir tillgänglig på internet för samtliga svarspersoner samtidigt

Statistikförfrågan Lantbruksräkningen 2020 blir tillgänglig på internet för samtliga jordbruks- och trädgårdsföretag samtidigt. Svarspersonerna behöver inte vänta på en inbjudan, eftersom odlarna kan logga in i enkäten på kampanjwebbplatsen lantbruksrakning.fi med koder till en internetbank, med mobilcertifikat eller certifikatkort. För att säkerställa dataskydd används stark autentisering vid lantbruksräkningen. Odlaren har också möjlighet att i tjänsten suomi.fi ge en annan person fullmakt att svara för sig.

Förfrågan kan även besvaras med smarttelefon

Det tar cirka tio minuter att besvara den grundläggande förfrågan för lantbruksräkningen och cirka en halvtimme att besvara den omfattande förfrågan. Förfrågan kan även besvaras mobilt med en surfplatta eller en smarttelefon.

Följ med hur räkningen framskrider

Då statistikförfrågan öppnas kan du på kampanjwebbplatsen Lantbruksrakning.fi följa med både hur datainsamlingen framskrider i regionerna och svarsprocenten överlag. Uppgifterna uppdateras på webbplatsen tre gånger om dygnet.

Vi önskar att gårdarna kan hitta en lämplig stund för att besvara enkäten på internet för att vi så snabbt som möjligt efter att webbenkäten stängts ska kunna beräkna resultaten, säger projektledare Jaana Kyyrä.

Statistiken om grisantal publiceras i februari 2021 och preliminära uppgifter om lantbruksräkningen publiceras på hösten 2021.

Odlarnas svarsaktivitet har en direkt inverkan på hur tillförlitliga resultaten av lantbruksräkningen är.

Vadå lantbruksräkning?

Lantbruksräkning är en global statistisk undersökning som utförs vart tionde år. I Finland utfördes den första lantbruksräkningen 1910. De samordnande organen för lantbruksräkningen inom EU och globalt är unionens statistikmyndighet Eurostat respektive FAO. Lantbruksräkningen genomförs i Finland av Naturresursinstitutet. Lantbruksräkningen 2020 genomförs i samarbete med Kantar TNS Oy.

Ytterligare information om lantbruksräkningen lämnas av: Jaana Kyyrä, projektledare, jaana.kyyra@luke.fi, 029 532 6796